Algemene voorwaarden

 1. Laatst bijgewerkt: 01-12-23

  1. Betaling en Facturatie

  1.1 Betaling van openstaande facturen geschiedt met vermelding van het factuurnummer. Bij ontbreken van een factuurnummer wordt het betaalde bedrag toegewezen aan de meest recente openstaande factuur.

  1.2 Facturen dienen binnen een termijn van 7 dagen te worden voldaan. Na het verstrijken van deze termijn wordt 1.5% rente per maand in rekening gebracht.

  1.3 In geval van wettelijke stappen voor incassoprocedures zijn alle kosten hiervoor voor rekening van de klant.

  2. Retourneren en Omruilen

  2.1 Retourneren van producten is niet mogelijk. Foutieve artikelen kunnen echter worden omgeruild, mits deze ongedragen, ongewassen en in verkoopbare staat verkeren.

  3. Verzending

  3.1 Verzendkosten zijn voor rekening van de klant.

  3.2 Tan Fashion B.V. is niet verantwoordelijk voor het vervoer van opgestuurde bestellingen. Standaard worden bestellingen verzonden via PostNL. Op verzoek van de klant kunnen bestellingen via een alternatieve methode of vervoerder worden verzonden.

  4. Eigendomsvoorbehoud

  4.1 De geleverde goederen blijven eigendom van Tan Fashion B.V. totdat de volledige betaling is voldaan.

  5. Prijsstelling

  5.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW.

  Deze algemene voorwaarden zijn bindend voor alle transacties met Tan Fashion B.V. Door het plaatsen van een bestelling stemt de klant in met de hierboven uiteengezette voorwaarden. Tan Fashion B.V. behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie is te allen tijde beschikbaar op de website van Tan Fashion B.V.

Geinteresseerd in de mogelijkheden?

Neem contact met ons op

pexels-ksenia-chernaya-3965557